Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-BS943
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Dược - Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua đường Bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ Người giới thiệu thuốc hoặc văn bản trả lời có nêu rõ lý do không cấp.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi (Địa chỉ: số 19 Nguyễn Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (trừ các ngày lễ, tết theo quy định),
Buổi sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút,
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ;
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Y tế căn cứ hồ sơ và tiến hành cấp thẻ Người giới thiệu thuốc cho đương sự. Trường hợp không cấp thẻ, Sở Y tế sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do không cấp.
Bước 4: Trả kết quả theo Phiếu tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua đường bưu điện.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người giới thiệu thuốc phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Là cán bộ y, dược có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên. Trường hợp Người giới thiệu thuốc là cán bộ y, dược có trình độ chuyên môn trung cấp thì phải có thêm các điều kiện sau:
- Có ít nhất hai năm hoạt động tại cơ sở y, dược hợp pháp;
- Được tập huấn theo Chương trình khung đào tạo cho Người giới thiệu thuốc do Bộ Y tế quy định
b) Đã được đơn vị tuyển dụng huấn luyện, đào tạo;
c) Có đủ kiến thức về những thuốc được phân công giới thiệu, hiểu biết các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan.
Đơn đề nghị cấp thẻ Người giới thiệu thuốc (Mẫu 1a–QC theo Thông tư 45/2011/TT-BYT)
Bản sao văn bằng tốt nghiệp hợp lệ;
Danh mục mặt hàng được phân công giới thiệu;
Bản cam kết của người được tuyển dụng, phân công giới thiệu thuốc cam kết đã nắm vững và thực hiện đúng các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan;
Giấy chứng nhận tập huấn Người giới thiệu thuốc của cơ sở tập huấn do Bộ Y tế quy định (trường hợp người giới thiệu thuốc có TĐCM trung cấp);
Giấy xác nhận thời gian ít nhất hai năm hoạt động tại cơ sở y, dược hợp pháp ((trường hợp người giới thiệu thuốc có TĐCM trung cấp).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp thẻ Người giới thiệu thuốc
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Không có văn bản quy định thu.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
122