Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-BS952
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở Y tế.
vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (trừ các ngày lễ, tết theo quy định),
Buổi sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút,
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị gửi hồ sơ đề nghị thành lập ngân hàng mô về Sở Y tế (số 19 đường Nguyễn Chánh, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi);
Bước 2: Sở Y tế tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.
Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế trình UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW và trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, UBND ra quyết định thành lập ngân hàng mô hoặc có văn bản cho phép thành lập đối với ngân hàng mô tư nhân,ngân hàng mô thuộc bệnh viện tư nhân, trường đại học y, dược tư thục. Nếu không ra quyết định thành lập thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Bước 4: Trả kết quả cho đơn vị xin thành lập ngân hàng mô.
Văn bản đề nghị thành lập ngân hàng mô
- Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập ngân hàng mô;
- Những nội dung chính của đề án thành lập ngân hàng mô;
- Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và những vấn đề cần xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập ngân hàng mô.
Đề án thành lập ngân hàng mô, bao gồm các nội dung chính sau:
- Sự cần thiết và cơ sở pháp lý thành lập ngân hàng mô
- Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của ngân hàng mô
- Loại hình ngân hàng mô cần thành lập
- Cơ cấu tổ chức của ngân hàng mô
- Các yếu tố cần thiết bảo đảm cho ngân hàng mô hoạt động
- Lộ trình hoạt động
- Kiến nghị (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thành lập và cho phép thành lập ngân hàng mô trực thuộc Sở Y tế, và thuộc bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, ngân hàng mô tư nhân, ngân hàng mô thuộc bệnh viện tư nhân, trường đại học y, dược tư thục trên địa bàn quản lý - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-BS952
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Khám chữa bệnh
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
38