Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-003522-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Ngoại giao-lãnh sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ban, ngành liên quan
Cách thức thực hiện: Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Thời gian tiếp nhận hồ sơ, thủ tục và thông báo kết quả: trong vòng 20 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Trong đó, thời hạn xử lý tại Sở Ngoại vụ là 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi có văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Sở Ngoại vụ, Sở Ngoại vụ hẹn ngày trả kết quả hồ sơ sau khi tiếp nhận đầy đủ thủ tục, trả kết quả hồ sơ
- Văn bản đề nghị của đơn vị đề nghị tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp): bản sao có công chứng.
- Các tài liệu liên quan đến hội nghị, hội thảo (nếu bằng tiếng nước ngoài thì gồm cả bản sao tài liệu tiếng nước ngoài và bản dịch tiếng Việt không cần công chứng).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-003522-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Ngoại giao-lãnh sự
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
31