Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-100648-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng tư pháp
Thời hạn giải quyết: Đối với cá nhân: Trong ngày làm việc đối với hợp đồng đơn giản, 03 làm việc đối với hợp đồng phức tạp kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Đối với tổ chức:05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng thực hợp đồng ủy quyền
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân, tổ chức: + Tự lập hồ sơ hoặc đến Phòng Tư pháp được để được cung cấp hồ sơ, tư vấn, hướng dẫn lập giấy tờ có trong thành phần hồ sơ và các yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có yêu cầu).
+ Nộp hồ sơ , nộp lệ phí chứng thực tại Phòng Tư pháp.
+ Nhận phiếu hẹn và trả kết quả.
+ Nhận kết quả giải quyết tại Phòng Tư pháp.
Đối với Phòng Tư pháp cấp huyện: + Cung cấp hồ sơ, tư vấn, hướng dẫn tổ chức, cá nhân lập hồ sơ để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có yêu cầu).
+ Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của các tổ chức, cá nhân nộp, xuất trình.
+ Thu lệ phí, lập phiếu hẹn trả kết quả.
+ Trả kết quả.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Xuất trình bản chính các giấy tờ tuỳ thân của những người yêu cầu chứng thực để đối chiếu.
+ Các bên ký hợp đồng trực tiếp trước mặt người ký chứng thực.
+ Xuất trình bản chính các giấy tờ liên quan đến nội dung uỷ quyền để đối chiếu.
+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng theo mẫu quy định.
+ Hợp đồng uỷ quyền.
+ Bản sao các giấy tờ tuỳ thân của những người yêu cầu chứng thực.
+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của Luật đất đai; Bản sao giấy chứng nhận sở hữu nhà và quyền sư dụng đất ở được cấp theo quy định của Nghị định số 60/CP ngày 05/7/1994 củ Chính phủ; Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo quy định của pháp luật về nhà ở.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu chứng thực - Mẫu số 01/PYC
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Chứng thực hợp đồng uỷ quyền 20.000 đồng/trường hợp
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [42]
Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) - Quảng Ninh
Đăng ký xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) - Quảng Ninh
Cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu - Quảng Ninh
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện đăng ký đầu tư gắn với thành lập Doanh nghiệp tư nhân (chủ doanh nghiệp là nhà đầu tư trong nước) - Quảng Ninh
Đăng ký liên hiệp hợp tác xã - Quảng Ninh
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã - Quảng Ninh
Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xã - Quảng Ninh
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia - Quảng Ninh
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách - Quảng Ninh
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất - Quảng Ninh
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập - Quảng Ninh
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất) - Quảng Ninh
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất) - Quảng Ninh
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng) - Quảng Ninh
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng) - Quảng Ninh
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) - Quảng Ninh
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã - Quảng Ninh
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã - Quảng Ninh
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã - Quảng Ninh
Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã - Quảng Ninh
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã - Quảng Ninh
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã) - Quảng Ninh
Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã - Quảng Ninh
Đăng ký hợp tác xã - Quảng Ninh
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã - Quảng Ninh
Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã - Quảng Ninh
Đăng ký khi hợp tác xã chia - Quảng Ninh
Đăng ký khi hợp tác xã tách - Quảng Ninh
Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất - Quảng Ninh
Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập - Quảng Ninh
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) - Quảng Ninh
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) - Quảng Ninh
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) - Quảng Ninh
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) - Quảng Ninh
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) - Quảng Ninh
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã - Quảng Ninh
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã - Quảng Ninh
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã - Quảng Ninh
Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã - Quảng Ninh
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã - Quảng Ninh
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) - Quảng Ninh
Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã - Quảng Ninh
TTHC đang xem
Chứng thực Hợp đồng ủy quyền - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-100648-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
23