Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-100843-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc (không tính 30 ngày niêm yết về việc thoả thuận phân chia di sản tại xã, phường nơi có bất động sản)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: a) Đối với cá nhân, tổ chức
+ Tự lập hồ sơ hoặc đến phòng Tư pháp được để được cung cấp hồ sơ, tư vấn, hướng dẫn lập giấy tờ có trong thành phần hồ sơ và các yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có yêu cầu).
- Nộp hồ sơ , nộp lệ phí chứng thực.
+ Nhận phiếu hẹn và trả kết quả.
+ Nhận kết quả giải quyết tại Phòng Tư pháp.
Bước 2: b) Đối với Phòng Tư pháp cấp huyện
+ Cung cấp hồ sơ, tư vấn, hướng dẫn cá nhân lập hồ sơ để thực hiện thủ tục hành chính. (nếu có yêu cầu).
+ Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của các cá nhân nộp, xuất trình.
+ Thu lệ phí, lập phiếu hẹn trả kết quả.
+ Trả kết quả.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Xuất trình bản chính các giấy tờ tuỳ thân của những người yêu cầu chứng thực để đối chiếu.
+ Bản chính di chúc hoặc bản chính các giấy tờ để chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của người để lại di sản đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng.
+ Phiếu yêu cầu chứng thực theo mẫu quy định.
+ Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của người yêu cầu chứng thực.
+ Bản sao Di chúc, giấy chứng tử của người để lại di sản, nếu là người được hưởng di sản mà trong di chúc đó không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người.
+ Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của người để lại di sản đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng.
+ Các giấy tờ để chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật thừa kế có sự cam đoan và chịu trách nhiệm về việc không bỏ sót người thừa kế theo pháp luật.
+ Văn bản thoả thuận phân chia di sản theo mẫu quy định.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu chứng thực: Mẫu số 01/PYC
Văn bản phân chia di sản: Mẫu số 28/VBPC
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí: Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản 50.000đồng/hồ sơ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-100843-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
23