Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-100921-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận “một cửa” của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
Thời hạn giải quyết: Trong buổi làm việc; trường hợp cần phải xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không được quá 3 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài, các giấy tờ, văn bản tiếng Việt và các giấy tờ, văn bản song ngữ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân tự chuẩn bị hồ sơ hoặc đếnỦy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để được hướng dẫn theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Bước 3: Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh:
+ Hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ
+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ
Bước 4: Trả kết quả cho cá nhân theo thời gian quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người yêu cầu chứng thực phải ký trước mặt người ký chứng thực
Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác của người yêu cầu chứng thực để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra
Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký vào đó
Số bộ hồ sơ: Không quy định cụ thể
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 10.000đồng/trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài, các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt và các giấy tờ, văn bản song ngữ - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-100921-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23