Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-100948-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên kéo dài thêm không quá 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thay đổi, cải chính, hộ tịch (việc thay đổi, cải chính họ, tên, chữ đệm, ngày tháng năm sinh cho người đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc, giới tính, bổ sung điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi)
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân, tổ chức: + Tự lập hồ sơ hoặc trực tiếp đến phòng Tư pháp để được cung cấp hồ sơ, tư vấn, hướng dẫn lập giấy tờ có trong thành phần hồ sơ và các yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có yêu cầu).
+ Nộp hồ sơ, nộp lệ phí.
+ Nhận phiếu hẹn.
+ Nhận kết quả giải quyết tại Phòng Tư pháp.
Đối với Phòng Tư pháp cấp huyện: + Cung cấp hồ sơ, tư vấn, hướng dẫn cá nhân lập hồ sơ để thực hiện thủ tục hành chính.
+ Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của các tổ chức, cá nhân nộp, xuất trình.
+ Thu lệ phí, lập phiếu hẹn trả kết quả.
+ Trả kết quả tại phòng Tư pháp.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Sổ đăng ký hộ tịch lưu trữ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện.
+ Người chưa thành niên không được tự làm đơn xin thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch.
+ Việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha mẹ hoặc người giám hộ.
+ Thay đổi họ, tên, chữ đệm cho người từ đủ 9 tuổi trở lên, xác định lại dân tộc cho người từ đủ 15 tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.
+ Đối với xác định lại giới tính phải có văn bản kết luận của tổ chức Y tế.
+ Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (theo mẫu quy định).
+ Bản chính giấy khai sinh.
+ Bản sao sổ hộ khẩu gia đình, chứng minh nhân dân (chứng thực) của người yêu cầu.
+ Bản sao các giấy tờ khác có liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Mẫu số STP/HT-2006-TĐCC.1)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí: Thay đổi, cải chính, hộ tịch (việc thay đổi, cải chính họ, tên, chữ đệm, ngày tháng năm sinh cho người đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc, giới tính, bổ sung điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi) 25.000 đồng/lần (thay đổi hoặc cải chính)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thay đổi, cải chính, hộ tịch (việc thay đổi, cải chính họ, tên, chữ đệm, ngày tháng năm sinh cho người đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc, giới tính, bổ sung điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi) - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-100948-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
21