Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-100964-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Cấp lại bản chính giấy khai sinh
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân, tổ chức: + Tự lập hồ sơ hoặc trực tiếp đến phòng Tư pháp để được cung cấp hồ sơ, tư vấn, hướng dẫn lập giấy tờ có trong thành phần hồ sơ và các yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có yêu cầu).
+ Nộp hồ sơ, nộp lệ phí cấp lại bản chính giấy khai sinh.
+ Nhận phiếu hẹn.
+ Nhận kết quả giải quyết tại Phòng Tư pháp.
Đối với Phòng Tư pháp cấp huyện: + Cung cấp hồ sơ, tư vấn, hướng dẫn cá nhân lập hồ sơ các yêu cầu, điều kiện (nếu có yêu cầu).
+ Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của cá nhân nộp, xuất trình.
+ Thu lệ phí, lập phiếu hẹn trả kết quả.
+ Trả kết quả tại phòng Tư pháp hoặc thông qua đường Bưu điện.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Sổ đăng ký khai sinh của các xã, thị trấn lưu trữ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phòng Tư pháp)
+ Tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh (theo mẫu quy định).
+ Bản chính giấy khai sinh hoặc bản sao giấy khai sinh cũ (nếu có).
+ Bản sao các giấy tờ có liên quan đến việc cấp lại bản chính giấy khai sinh.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh (Mẫu STP/HT – 2006-KS.3)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí: Cấp lại bản chính giấy khai sinh 10.000 đồng/bản
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại bản chính giấy khai sinh - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-100964-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
33