Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-101170-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Nghệ thuật, biểu diễn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Nộp trực tiếp tại phòng văn hóa và thông tin
Thời hạn giải quyết: Thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân, tổ chức: - Tự xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện;
- Hoàn thiện hồ sơ;
- Nộp hồ sơ tại Phòng Văn hoá và Thông tin cấp huyện;
- Nhận phiếu hẹn trả kết quả;
- Nhận kết quả giải quyết của cơ quan hành chính.
Đối với Phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện: - Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.
- Lập phiếu hẹn và trả kết quả.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Kích động nhân dân chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân.
- Lưu hành phổ biến kinh doanh các sản phẩm văn hoá sản xuất, nhập khẩu trái phép.
- Tổ chức các hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ vi phạm nếp sống văn minh, an ninh trật tự.
- Đơn xin cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Ghi rõ tên chương trình, tiết mục, tác giả, đạo diễn, người biểu diễn, tổng số diẽn viên);
- Giấy phép công diễn của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh;
- Bản cam kết khi tổ chức biểu diễn không vi phạm các quy định của quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh vụ văn hoá công cộng.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật đối với đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật được cơ quan có thẩm quyền cho phép có trụ sở đăng ký tại Quảng Ninh - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-101170-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Nghệ thuật, biểu diễn
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [1]
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
18