Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-101230-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Nghệ thuật, biểu diễn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân, tổ chức: - Tổ chức, cá nhân tự lập hồ sơ hoặc đến phòng Văn hoá và Thông tin cấp huyện để được cung cấp hồ sơ, tư vấn, hướng dẫn lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ và các yêu cầu, điều kiện theo quy định để thực hiện thủ tục hành chính( nếu có yêu cầu);
- Hoàn thiện hồ sơ;
- Nộp hồ sơ tại phòng Văn hoá và Thông tin cấp huyệ;
- Nhận phiếu hẹn trả kết quả.;
- Nhận kết quả giải quyết của cơ quan hành chính.
Đối với Phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện: - Cung cấp, tư vấn, hướng dẫn tổ chức, cá nhân lập hồ sơ ( Nếu có yêu cầu);
- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ đủ điều.kiện;
- Lập phiếu hẹn và trả kết quả.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Có địa điểm sử dụng hợp pháp.
- Có đầu phát và màn hình để kiểm tra nội dung, chất lượng kỹ thuật băng đĩa.
- Đơn xin cấp giấy phép kinh doanh băng đĩa hình theo mẫu của Bộ Văn hoá - Thông tin.
- Văn bản chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh theo quy định của pháp luật.( Bản sao công chứng).
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy phép kinh doanh băng đĩa hình
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép kinh doanh băng đĩa hình - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-101230-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Nghệ thuật, biểu diễn
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
27