Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-101295-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân, tổ chức: - Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã đến Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện để được hướng dẫn, cung cấp mẫu hồ sơ và tư vấn hướng dẫn lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ, yêu cầu hoặc điều kiện (nếu có yêu cầu).
- Hợp tác xã sau khi đã hoàn tất hồ sơ, nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Nhận phiếu hẹn trả kết quả.
- Nhận kết quả và nộp lệ phí tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Đối với Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện: - Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ của tổ chức từ bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện chuyển đến.
- Trả kết quả giải quyết cho cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình về bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Trường hợp cấp lại đăng ký kinh doanh do bị mất: thời gian là sau 30 ngày kể từ ngày có thông báo mất trên phương tiện thông tin đại chúng;
- Trường hợp kinh doanh ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề, hợp tác xã phải có ít nhất một người trong Ban quản trị hợp tác xã có chứng chỉ hành nghề;
- Trường hợp kinh doanh ngành nghề phải có vốn pháp định, hợp tác xã phải có văn bản xác nhận vốn của cơ quan có thẩm quyền.
Trường hợp kinh doanh ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề, hợp tác xã phải có ít nhất một người trong Ban quản trị hợp tác xã có chứng chỉ hành nghề
Trường hợp kinh doanh ngành nghề phải có vốn pháp định, hợp tác xã phải có văn bản xác nhận vốn của cơ quan có thẩm quyền
- Đơn đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (theo mẫu).
- Bản sao hợp lệ Điều lệ hợp tác xã.
- Danh sách xã viên, Ban quản trị, ban kiểm soát (theo mẫu).
- Giấy xác nhận của công an phường, xã tại nơi kinh doanh về việc mất giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Giấy tờ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Bản sao công chứng Giấy chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật hợp tác xã.
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (nếu có).
- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách xã viên, Ban quản trị, Ban kiểm soát (Mẫu HTXDS)
Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã (Mẫu HTXMĐ)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 20.000 đồng/ 1 lần cấp
Lệ phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh 10.000 đồng/1 lần cung cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-101295-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
29