Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-101411-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Hộ kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân, tổ chức: - Cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình tự lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện để được cung cấp hồ sơ, tư vấn hướng dẫn lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ, yêu cầu hoặc điều kiện (nếu có yêu cầu).
- Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Nhận phiếu hẹn trả kết quả.
- Nhận kết quả và nộp lệ phí tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Đối với Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện: - Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ của cá nhân, đại diện hộ gia đình từ bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện chuyển đến.
- Trả kết quả giải quyết cho cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình về bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Trường hợp cấp lại đăng ký kinh doanh do mất: thời gian là sau 15 ngày kể từ ngày có xác nhận về việc mất đăng ký kinh doanh.
- Trường hợp kinh doanh ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề, cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình phải có chứng chỉ hành nghề.
- Trường hợp kinh doanh ngành nghề phải có vốn pháp định phải có văn bản xác nhận vốn của cơ quan có thẩm quyền.
- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh (theo mẫu).
- Giấy xác nhận của công an phường, xã tại nơi kinh doanh về việc mất giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu hoặc Giấy đăng ký tạm trú của cá nhân xin đăng ký kinh doanh.
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình(nếu có).
- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (phụ lục II-5)
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (phụ lục I-6)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 20.000 đồng/1 lần cấp
Lệ phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doan 10.000 đồng/1 lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
32