Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-101453-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Chi cục thuế cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn không quá 55 ngày làm việc kể từ ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân, tổ chức: + Sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng thầu dự án có sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân nhận Quyết định trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại Ủy ban nhân dân cấp xã;
+ Kê khai nộp tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ tại Ủy ban nhân dân cấp xã;
+ Nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ tại Ủy ban nhân dân cấp xã;
+ Nộp tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ nhà, đất tại Kho bạc nhà nước;
+ Nộp giấy nộp tiền vào ngân sách tại Ủy ban nhân dân cấp xã;
+ Hoàn thiện hồ sơ xin giao đất và nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã;
+ Cùng cơ quan chức năng tiến hành giao nhận đất tại thực địa;
+ Nhận quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
Đối với cơ quan nhà nước: + Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ hợp lệ từ Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến;
+ Phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành giao đất tại thực địa;
+ Trả Quyết định và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thông qua Ủy ban nhân dân cấp xã.
+ Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã;
+ Giấy nộp tiền vào ngân sách;
+ Biên bản giao nhận đất tại thực địa có thành phần hộ gia đình, cá nhân;
+ Sổ hộ khẩu gia đình (bản chụp có công chứng);
+ Chứng minh nhân dân (bản chụp có công chứng).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Mẫu số 04/ĐK)
Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (Mẫu 01/LPTB)
Tờ khai nộp tiền sử dụng đất (Mẫu 01/TSDĐ)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng thầu dự án có sử dụng đất - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-101453-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30