Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-101565-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các trường Trung học cơ sở
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đao tạo cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: a) Đối với cá nhân, tổ chức
+ Cá nhân, tổ chức ngoài nhà trường tự lập và hoàn thiện hồ sơ (theo mẫu quy định) xin cấp phép dạy thêm, học thêm hoặc đến Phòng Giáo dục và Đào tạo để được cung cấp hồ sơ hướng dẫn lập, hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định (nếu có yêu cầu).
+ Nộp hồ sơ nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện (Trưởng phòng).
+ Nhận giấy phép tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Bước 2: b) Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện
+ Kiểm tra tiếp nhận hồ sơ của cá nhân và tổ chức ngoài nhà trường.
+ Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức ngoài nhà trường.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Trường phổ thông ở cấp học nào thì chỉ được mở lớp dạy thêm, học thêm ở cấp học đó.
- Đơn xin học phải được sự đồng ý của cha mẹ học sinh.
- Giáo viên phải đạt trình độ chuẩn.
- Cơ sở vật chất phải đảm bảo đúng quy định.
- Đảm bảo về vệ sinh trường học.
- Đối với tiểu học không quả 35em /lớp.
- Đối với trung học cơ sở không quá 45em/lớp.
- Đối với nhóm học sinh học tại gia đình không quả 6 HS cùng một trình độ và không quá 4 HS nếu quá 2 trình độ.
- Đối với trung học cơ sở không quá 2 buổi/tuần/môn
- Đối với tiểu học thời gian học theo sự thoả thuận giữa GĐHS và các tổ chức.
- Mỗi buổi học được tính 3 tiết mỗi tiết 45 phút.
- Nội dung dạy thêm: Củng cố, ôn luyện, bổ xung kiến thức đã học.
+ Đơn xin mở lớp dạy thêm, học thêm.
+ Danh sách giáo viên dạy thêm.
+ Bản sao có công chứng văn bằng chuyên môn sư phạm của giáo viên dạy thêm.
+ Danh sách học sinh học thêm.
+ Đơn xin học thêm của người học.
Đối với cá nhân tham gia dạy thêm:
+ Đơn xin dạy thêm, có ý kiến chấp thuận cả thủ trưởng đơn vị (nếu là giáo viên đương chức tại các trường phổ thông hoặc các cơ sở giáo dục khác) hoặc có ý kiến xác nhận của địa phương nơi cư trú và sự chấp thuận của người đứng tên xin mở lớp (nếu là cá nhân ngoài nhà trường phổ thông hoặc các cơ sở giáo dục khác).
+ Bản sao công chứng bằng chuyên môn sư phạm tương ứng.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách giáo viên thực hiện dạy thêm
Đơn đề nghị cấp giấy phép dạy thêm
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xin cấp giấy phép mở lớp dạy thêm, học thêm - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-101565-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
29