Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-101609-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đao tạo cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân, tổ chức: + Tổ chức, đơn vị trường học tự hoàn thiện các giấy tờ thủ tục có trong thành phần hồ sơ quy định hoặc đến phòng Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ xin thành lập trường.
+ Nộp hồ sơ về phòng Giáo dục và Đào tạo.
+ Nhận quyết định tại phòng Giáo dục và Đào tạo.
Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện: + Kiểm tra tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, đơn vị trường học chuyển đến.
+ Trả quyết định cho tổ chức, đơn vị trường học.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Thực hiện theo điều 9 điều lệ trường Trung học cơ sở.
+ Việc mở trường phù hợp với mạng lưới trường Trung học và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
+ Cơ quan tổ chức cá nhân mở trường có luận chứng khả thi đảm bảo : Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ddur số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ đào tạo bảo đảm chương trình giáo dục phổ thông. Có cơ sở vật chất và tài chính bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoạt động của giáo dục.
+ Đơn xin thành lập trường.
+ Luận chứng khả thi với những nội dung chủ yếu tại điều 9 của điều lệ:
- Việc mở trường phù hợp với mạng lưới trường Trung học và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
- Cơ quan tổ chức cá nhân mở trường có luận chứng khả thi đảm bảo : Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ddur số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ đào tạo bảo đảm chương trình giáo dục phổ thông. Có cơ sở vật chất và tài chính bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoạt động của giáo dục.
+ Đề án tổ chức và hoạt động.
+ Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm hiệu trưởng trường mới được thành lập.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thành lập trường Trung học cơ sở - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-101609-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [1]
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
28