Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-101818-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các trường học
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đao tạo cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 1 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân, tổ chức: + Học sinh gặp hiệu trưởng nhà trường để được hướng dẫn thủ tục xin chuyển trường.
+ Học sinh tự hoàn thiện các giấy tờ thủ tục có trong thành phần hồ sơ quy định.
+ Nộp hồ sơ về phòng Giáo dục và Đào tạo.
+ Nhận giấy giới thiệu chuyển trường tại phòng Giáo dục và Đào tạo.
Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện: + Kiểm tra tiếp nhận hồ sơ của học sinh chuyển đi.
+ Viết giấy giới thiệu chuyển đi.
+ Trả giấy giới thiệu cho học sinh tại phòng Giáo dục đào tạo.
+ Đơn xin chuyển trường.
+ Học bạ gốc, bản sao giấy khai sinh.
+ Giấy giới thiệu chuyển trường đến trường học sinh xin học do nhà trường cấp ( Đối với trường hợp chuyển trong tỉnh).
+ Giấy giới thiệu chuyển trường lên phòng Giáo dục và Đào tạo do nhà trường cấp ( Trường hợp chuyển tỉnh ngoài).
+ Giấy giới thiệu chuyển trường do trưởng phòng Giáo dục và đào tạo nơi học sinh đang học cấp ( Trường hợp chuyển tỉnh ngoài).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-101818-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26