Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-101880-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân, tổ chức: - Cá nhân đến Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện để được hướng dẫn làm hồ sơ.
- Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện và nhận Phiếu tiếp nhận hồ sơ.
- Nhận kết quả và nộp phí, lệ phí (nếu có) tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Đối với Phòng Công thương cấp huyện: - Hướng dẫn người dân lập hồ sơ.
- Kiểm tra hồ sơ và lập Phiếu tiếp nhận hộ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ).
- Trả kết quả tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Đơn xin kinh doanh thường xuyên tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu theo mẫu (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).
- Bản sao Giấy chứng nhận thuê điểm kinh doanh (nếu có).
- Bản sao Giấy phép cho người nước ngoài thuê và sử dụng nhà (nếu có).
- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, sổ thông hành hoặc hộ chiếu (còn hạn) và 02 ảnh 3x4 của cá nhân xin đăng ký kinh doanh.
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. (áp dụng thu theo hộ cá thể) 30.000 đồng/1 lần cấp
Lệ phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh 10.000đồng/1 lần cung cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
23