Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-101916-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở, Thương nhân nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân, tổ chức: - Cá nhân, tổ chức đến Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện để được hướng dẫn làm hồ sơ.
- Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện và nhận Phiếu tiếp nhận hồ sơ.
- Nhận kết quả và nộp lệ phí, lệ phí (nếu có) tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Đối với Phòng Công thương cấp huyện: - Hướng dẫn người dân lập hồ sơ.
- Kiểm tra hồ sơ và lập Phiếu tiếp nhận hộ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ).
- Trả kết quả tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trường hợp Cá nhân (vợ hoặc chồng), Đại diện tổ chức cho thuê nhà là đảng viên phải được sự đồng ý của Ban Tổ chức Thành ủy
- Đơn xin phép cho người nước ngoài thuê nhà (theo mẫu).
- Đơn xin thuê nhà (theo mẫu).
- Giấy phép cho người nước ngoài thuê và sử dụng nhà (bản chính).
- Sơ yếu lý lịch(có xác nhận của phường, xã).
- Hợp đồng thuê nhà theo mẫu (có xác nhận của Ủy ban nhân dân Thành phố).
- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Bản sao công chứng Hồ sơ thiết kế nhà hoặc giấy phép xây dựng.
- Bản sao công chứng Bản cam kết an ninh trật tự.
- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, sổ thông hành hoặc hộ chiếu (còn hạn) và 01 ảnh 3x4 của cá nhân xin thuê nhà.
- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và 01 ảnh 3x4 của cá nhân hoặc đại diện tổ chức xin cho thuê nhà.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin phép cho người nước ngoài thuê nhà
Đơn xin phép cho người nước ngoài thuê nhà (Đối với Đảng viên hoặc có vợ, chồng là Đảng viên)
Đơn xin thuê nhà
Hợp đồng thuê nhà
Sơ yếu lý lịch
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. (áp dụng theo hộ cá thể) 20.000 đồng/1 lần cấp
Lệ phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh 10.000 đồng/1 lần cung cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp đổi giấy phép cho người nước ngoài thuê và sử dụng nhà - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-101916-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở, Thương nhân nước ngoài
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28