Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-101990-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Công thương
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trực tiếp tại Phòng công thương
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản thẩm định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với Tổ chức, cá nhân: - Tự làm đơn, kê khai (theo mẫu), hồ sơ hoặc đến phòng Công thương để được cấp mẫu đơn, kê khai; tư vấn; hướng dẫn viết đơn, lập hồ sơ; chuẩn bị các yêu cầu, điều kiện (nếu có yêu cầu);
- Hoàn thiện hồ sơ;
- Nộp hồ sơ tại Phòng Công thương;
- Nhận phiếu hẹn ngày trả kết quả;
- Nhận kết quả;
- Nộp phí thẩm định và lệ phí cấp phép tại Phòng Công thương.
Đối với Phòng Công thương cấp huyện: - Cung cấp và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân kinh doanh viết đơn (theo mẫu) kê khai các mặt hàng rượu (theo mẫu), lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ (nếu có yêu cầu);
- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ đủ điều kiện;
- Lập phiếu hẹn trả kết quả;
- Trả kết quả;
- Thu phí thẩm định, lệ phí cấp phép.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Điều kiện về chủ thể kinh doanh:
- Là thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký kinh doanh mặt hàng khí đốt hoá lỏng.
- Điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị:
- Cửa hàng kinh doanh khí đốt hoá lỏng phải có thiết kế xây dựng theo quy định của Tiêu chuẩn Việt Nam - TCVN 2622 : 1995.
- Việc xây dựng cửa hàng kinh doanh khí đôt hoá lỏng phải thực hiện các quy định về diện tích mặt bằng, yêu cầu kết cấu xây dựng, nơi bán hàng, kho chứa hàng, khu phụ cửa hàng và cung cấp điện tại Mục 5, Tiêu chuẩn Việt Nam - TCVN 6223 : 1996 (Phụ lục 2 kèm theo thông tư này).
- Điều kiện về trình độ chuyên môn của cán bộ, nhân viên.
- Cán bộ quản lý, nhân viên cửa hàng kinh doanh khí đốt hoá lỏng phải được học tập kiến thức về khí đốt hoá lỏng, huấn luyện về phòng độc, phòng cháy chữa cháy và được Công an tỉnh, thành phố kiểm tra, cấp chứng chỉ về phòng cháy chữa cháy.
- Điều kiện về sức khoẻ.
- Cán bộ, nhân viên làm việc tại các cửa hàng kinhdoanh khí đốt hoá lỏng phải có đủ sức khoẻ để đảm nhiệm công việc kinh doanh, được cơ quan Y tế cấp quận, huyện, thị xã hoặc tương đương trở lên kiểm tra và xác nhận.
- Điều kiện về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ.
- Cửa hàng kinh doanh khí đốt hoá lỏng phải có đủ các phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Mục 6 Tiêu chuẩn Việt Nam - TCVN 6223 : 1996 (Phụ lục 1 kèm theo thông tư này) và được cơ quan Công an phòng cháy chữa cháy tỉnh, thành phố kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.
Điều kiện kinh doanh dịch vụ kho bảo quản chai chứa khí đốt hoá lỏng.
- Các điều kiện kinh doanh dịch vụ kho bảo quản chai chứa khí đốt hoá lỏng thực hiện theo các quy định tại Khoản 1 trên đây. Riêng điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị phải đảm bảo các quy định tại Khoản 5.6 Mục 5 Tiêu chuẩn Việt Nam - TCVN 6223 : 1996.
- Đơn đề nghị thẩm định điểm kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Khí đốt hóa lỏng (theo mẫu có xác nhận của phường, xã nếu là hộ kinh doanh cá thể);
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Khí đốt hóa lỏng (theo mẫu có xác nhận của phường, xã nếu là hộ kinh doanh cá thể);
- Các tài liệu chứng minh về địa điểm kinh doanh;
Trường hợp:
+ Kinh doanh tại nhà riêng phải có bản sao công chứng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu địa điểm kinh doanh chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đẩt thì phải có bản xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn ghi rõ địa chỉ nơi đặt trụ sở kinh doanh;
+ Kinh doanh thuê địa điểm phải có hợp đồng thuê nhà, thuê địa điểm kinh doanh trung với địa điểm ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Bản sao có công chứng Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh có ghi mặt hàng kinh doanh khí đốt hoa lỏng;
- Bản cam kết vệ sinh môi trường nơi kinh doanh;
- Bản sao hợp lệ giấy Chứng nhận đủ điều kiện an toàn về Phòng cháy, chữa cháy do Công an tỉnh/ thành phố cấp;
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KHÍ ĐỐT HOÁ LỎNG
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp phép kinh doanh khí đốt hoá lỏng 300.000đ/điểm kinh doanh
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định hồ sơ xin cấp phép kinh doanh khí đốt hóa lỏng - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-101990-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Hóa chất, dầu khí
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
28