Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-102027-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động Thương binh và xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, thị trấn
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Lao động Thương binh xã hội
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: + Chuẩn bị hồ sơ.
+ Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động Thương binh xã hội.
+ Nhận tiền tại Phòng Lao động Thương binh xã hội.
+ Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng phí đối tượng bảo trợ xã hội( mẫu số 1a).
+ Giấy chứng tử ( Bản sao công chứng hoặc bản chính).
+ Văn bản đề nghị của Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường.
+ Quyết định của Uỷ ban nhân dân Thành phố về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí (mẫu số 6).
+ Chứng minh thư nhân dân (để đối chiếu).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng phí đối tượng bảo trợ xã hội (mẫu số 1a)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Hỗ trợ mai táng phí cho người tàn tật - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-102027-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
29