Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-102028-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Một năm một lần, ngư dân đề nghị hỗ trợ năm nào thì đựơc hỗ trợ năm đó;Đối với những tàu được mua mới, đóng mới trong năm 2008, thời gian được hỗ trợ từ năm 2008 đến 2010;Đối với những tàu được mua mới, đóng mới trong năm 2009, thời gian được hỗ trợ từ năm 2009 đến 2010;Đối với những tàu được mua mới, đóng mới trong năm 2010, thời gian được hỗ trợ trong năm 2010
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân, tổ chức: + Tự lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Ủy ban nhân dân cấp xã được nghe hướng dẫn, lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ, các yêu cầu, điều kiện theo quy định.
+ Nộp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã.
+ Đến Ủy ban nhân dân cấp xã xem danh sách và mức hỗ trợ ngư dân.
+ Được thông báo công khai lịch cấp tiền hỗ trợ cho ngư dân.
+ Xuất trình giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực tại Kho bạc huyện, để làm thủ tục lĩnh tiền hỗ trợ.
Đối với Phòng Nông nghiệp cấp huyện: + Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến.
+ Tổng hợp, thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.
+ Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân thông qua Ủy ban nhân dân cấp xã.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Ngư dân có địa chỉ cư trú hợp pháp.
+ Có hoạt động đánh bắt hải sản được Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận.
- Đơn đề nghị hỗ trợ.
- Bản sao (có công chứng) giấy đăng ký tàu cá hoặc giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá (đối với tàu dưới 20 CV).
- Bản sao (có công chứng) Giấy phép khai thác thuỷ sản đối với tàu đánh bắt hải sản hoặc giấy đăng ký kinh doanh đối với tàu làm dịch vụ.
- Bản sao (có công chứng) Giấy chứng nhận bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên còn hiệu lực.
- Bản sao về các giấy tờ liên quan đến việc xác định máy tàu mới 100% đạt các tiêu chuẩn kinh tế-kỹ thuật theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị hỗ trợ mua mới, đóng mới tàu (theo mẫu số 01)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục hỗ trợ ngư dân mua mới, đóng mới tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 90 CV trở lên hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-102028-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
26