Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-102436-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở lao động Thương binh và Xã hội Tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động Thương binh và xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, thị trấn
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Lao động Thương binh xã hội
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy báo lĩnh tiền trợ cấp ưu đãi một lần
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: + Nhận Quyết định của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng ninh Về việc trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân hoặc người đại diện của Cựu chiến binh từ trần thực hiện theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ.
+ Viết giấy báo lĩnh tiền trợ cấp ưu đãi một lần ( mẫu C60/HD-LĐTBXH).
+ Quyết định của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng ninh Về việc trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân hoặc người đại diện của Cựu chiến binh từ trần thực hiện theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ.
+ Giấy báo lĩnh tiền trợ cấp ưu đãi một lần ( Mẫu C60/HD-LĐTBXH).
+ Chứng minh thư nhân dân (để đối chiếu).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chi trả trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân hoặc người đại diện của Cựu chiến binh từ trần - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-102436-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25