Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-102484-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Trường hợp không cấp giấy phép thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: * Đối với cá nhân, tổ chức
+ Tự lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp huyện được hướng dẫn, lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ, các yêu cầu, điều kiện theo quy định.
+ Nộp tại Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp huyện.
Bước 2: * Đối với Phòng Nông nghiệp cấp huyện.
+ Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân chuyển đến.
+ Tổng hợp, thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.
+ Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Giấy phép cũ bị rách nát trong quá trình sử dụng.
+ Giấy phép bị mất trong trường hợp có lý do chính đáng và phải có xác nhận của địa phương.
- Đơn xin đổi lại Giấy phép khai thác thuỷ sản (có xác nhận của địa phương).
- Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.
- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, đối với trường hợp xin đổi giấy phép do thay đổi tàu cá thuộc diện phải đăng kiểm.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin đổi, cấp lại giấy phép khai thác thuỷ sản
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Giấy phép khai thác thuỷ sản cấp lại 20.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp đổi Giấy phép khai thác thủy sản - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-102484-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24