Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-102721-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Theo đợt trong năm 2008, tối thiểu một Quý một lần
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với cá nhân, tổ chức
+ Tự lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Ủy ban nhân dân cấp xã được nghe hướng dẫn, lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ, các yêu cầu, điều kiện theo quy định.
+ Nộp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã.
+ Đến Ủy ban nhân dân cấp xã xem danh sách và mức hỗ trợ ngư dân.
+ Được thông báo công khai lịch cấp tiền hỗ trợ cho ngư dân.
+ Xuất trình giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực tại Kho bạc huyện, để làm thủ tục lĩnh tiền hỗ trợ.
Bước 2: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp huyện.
+Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến.
+Tổng hợp, thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.
+Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân thông qua Ủy ban nhân dân cấp xã.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Chủ tàu có tàu đánh bắt hải sản hoạt động từ 6 tháng trong 1 năm trở lên, đã hoàn thành thủ tục mua bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên, có đăng kiểm, đăng ký lưu hành phương tiện đánh bắt hải sản theo quy định của Pháp luật.
+ Giấy phép khai thác thuỷ sản, có địa chỉ cư trú hợp pháp được Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận.
+ Xác nhận của chính quyền cấp xã và bộ đội biên phòng sau mỗi chuyến đi biển.
- Đơn đề nghị hỗ trợ.
- Bản sao (có công chứng) giấy đăng ký tàu cá hoặc giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá (đối với tàu có công suất máy < 20 CV), giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá (đối với tàu có công suất từ 20 CV trở lên).
-Bản sao (có công chứng) Giấy phép khai thác Thuỷ sản.
-Bản sao (có công chứng) Giấy bảo hiểm tai nạn thuyền viên. Tàu cá công suất máy < 90 CV không nhất thiết phải có Giấy bảo hiểm này.
- Báo cáo chuyến biển có xác nhận Uỷ ban nhân dân dân cấp xã hoặc Đồn biên phòng xác nhận thời gian hoạt động trên biển.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo hoạt động chuyến biển
Đơn đề nghị hỗ trợ về dầu (mẫu số 3
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Hỗ trợ tiền dầu đối với ngư dân là chủ tàu đánh bắt hải sản - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-102721-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
29