Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-102910-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Chi cục thuế cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân, tổ chức: + Tự lập hồ sơ hoặc đến Ủy ban nhân dân cấp xã để được cung cấp hồ sơ, tư vấn, hướng dẫn cách lập hồ sơ và các yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính;
+ Hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã;
+ Cùng cơ quan chức năng trích đo địa chính thửa đất;
+ Nhận thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất;
+ Nộp lệ phí trước bạ nhà, đất tại kho bạc nhà nước;
+ Nộp giấy nộp tiền vào ngân sách tại Phòng tài nguyên Môi trường;
+ Nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nộp lệ phí địa chính tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
Đối với cơ quan nhà nước: + Kiểm tra tiếp nhận hồ sơ hợp lệ từ Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến;
+ Lập phiếu hẹn trả kết quả;
+ Phối hợp với cơ quan có liên quan kiểm tra thực địa, trích đo thửa đất thửa đất;
+ Lập Phiếu chuyển thông tin số liệu địa chính cho cơ quan thuế;
+ Gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ nhà, đất cho hộ gia đình, cá nhân thông qua Ủy ban nhân dân cấp xã;
+ Trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu lệ phí địa chính thông qua Ủy ban nhân dân cấp xã.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Thửa đất không có tranh chấp
+ Văn bản cam kết tặng cho quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã;
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính);
+ Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất;
+ Chứng minh nhân dân (bản chụp có công chứng);
+ Sổ hộ khẩu gia đình (bản chụp có công chứng);
+ Biên bản trích đo thửa đất có xác nhận của các hộ giáp ranh.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất (Mẫu 11/HĐTA)
Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất – 01/LPTB
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí địa chính 10.000đ/giấy chứng nhận
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tặng cho quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân (tại thị trấn) - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-102910-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19