Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-102923-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: a) Đối với cá nhân, tổ chức:
+ Tự lập hồ sơ hoặc đến Ủy ban nhân dân cấp xã, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện để được cung cấp hồ sơ, tư vấn, hướng dẫn cách lập hồ sơ và các yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính.
+ Hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất, tài sản gắn liền với đất hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện;
+ Nhận Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.
Bước 2: b) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện:
+ Kiểm tra tiếp nhận hồ sơ hợp lệ từ Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc hộ gia đình, cá nhân chuyển đến;
+ Lập phiếu hẹn trả kết quả;
+ Chỉnh lý biến động theo quy định;
+ Xác nhận vào đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp;
+ Trả kết quả gồm: Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng về việc thay đổi nội dung thế chấp tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.
+ Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp;
+ Hợp đồng về việc thay đổi nội dung thế chấp;
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính);
+ Chứng minh nhân dân (bản chụp có công chứng).
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp (Mẫu số 03/ĐKTĐ)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-102923-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Giao dịch bảo đảm
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
32