Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-102965-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Chi cục thuế cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày Phòng Tài nguyên và Môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: * Đối với cá nhân, tổ chức
+ Chủ đầu tư xin phê duyệt dự án đầu tư tại cấp có thẩm quyền;
+ Tự lập hồ sơ hoặc đến Phòng Tài nguyên và Môi trường để được cung cấp hồ sơ, tư vấn, hướng dẫn cách lập hồ sơ và các yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính;
+ Tự lập Bản cam kết bảo vệ môi trường;
+ Hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ tại Phòng tài nguyên và Môi trường và nhận phiếu hẹn trả kết quả;
+ Nhận kết quả Giấy xác nhận và Bản đăng ký cam kết bảo vệ môi trường tại Phòng tài nguyên và Môi trường.
Bước 2: * Đối với cơ quan nhà nước:
+ Kiểm tra tiếp nhận hồ sơ hợp lệ từ tổ chức, cá nhân;
+ Lập phiếu hẹn trả kết quả;
+ Trả Giấy xác nhận và Bản đăng ký cam kết bảo vệ môi trường tại Phòng tài nguyên và Môi trường.
+ Bản cam kết bảo vệ môi trường;
+ Đơn xin xác nhận Đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường;
+ Dự án đầu tư đã được cấp thẩm quyền phê duyệt (Bản chính hoặc bản sao có công chứng).
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [1]

0
32