Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-103624-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng lao động thương binh và xã hội
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: a/ Cá nhân (người dân):
+ Cá nhân (người dân) tự chuẩn bị hồ sơ và các giấy tờ liên quan đến hồ sơ đến bộ phận chính sách của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để được tư vấn hướng dẫn và nhận các mẫu tờ khai, được hướng dẫn tự khai vào bản khai.
+ Chuẩn bị toàn bộ giấy tờ liên quan đến hồ sơ hợp lệ.
+ Nộp hồ sơ tại bộ phận chính sách Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
+ Người dân nhận kết quả tại nơi cư trú.
Bước 2: b/ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:
+ Tư vấn hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ.
+ Cung cấp bản khai và hướng dẫn người dân tự klhai vào đơn.
+ Tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ hợp lệ do người dân tự hoàn thiện và nộp.
+ Hoàn thiện hồ sơ chuyển lên Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện, thị xã, thành phố.
+ Nhận kết quả từ Phòng Lao động thương binh xã hội huyện, thị xã, thành phố.
+ Trả kết quả giải quyết cho người dân tại nơi cư trú.
- Bản khai cá nhân theo mẫu quy định, có xác nhận của địa phương.
- Bản sao có công chứng một trong các loại giấy tờ sau: Huân, huy chương kháng chiến, huân, huy chương chiến thắng hoặc chứng nhận về khen thưởng thành tích kháng chiến và hoạt động kháng chiến của cơ quan thi đua khen thưởng cấp huyện.
- Danh sách trích ngang đối tượng (Do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn lập).
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai cá nhân dùng cho đối tượng hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc (Mẫu số 9-KC1)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
27