Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-103628-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Thời hạn giải quyết: Trong 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Biên bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Cá nhân: + Tự lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để được cung cấp hồ sơ, tư vấn hướng dẫn lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ, các yêu cầu, điều kiện (nếu có yêu cầu).
+ Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn .
+ Nhận kết quả.
Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn: + Cung cấp hồ sơ, tư vấn, hướng dẫn cá nhân lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện.
+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ do bộ phận “một cửa”của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chuyển đến.
+ Nhận phiếu hẹn trả kết quả.
+ Trả kết quả.
- Đơn xin xác nhận đất không có tranh chấp.
- Bản sao công chứng một số giấy tờ theo quy định tại khoản 1,2 và 5 điều 50 của Luật đất đai.
- Bản sao công chứng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( nếu có).
- Biên bản giao đất tại thực địa đã được duyệt( nếu có).
- Bản sao công chứng chứng minh thư, hộ khẩu.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận đất không có tranh chấp - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-103628-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
27