Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-103637-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Hòa giải cơ sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Thực hiện tại nhà văn hoá khu nơi có đất tranh chấp
Thời hạn giải quyết: Trong 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản hoà giải
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Cá nhân, tổ chức: + Tự viết đơn xin hoà giải.
+ Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
+ Nhận kết quả được hoà giải.
Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn: + Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ do bộ phận “một cửa”của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chuyển đến.
+ Căn cứ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất do các bên tranh chấp đưa ra.
+ Thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai.
+ Tiến hành hoà giải.
+ Biên bản hoà giải được gửi đến các bên tranh chấp, lưu Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
Đơn đề nghị hoà giải
Giấy tờ liên quan về nội dung đơn ( bản sao có công chứng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Hòa giải tranh chấp đất đai - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-103637-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Hòa giải cơ sở
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
20