Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-103646-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Thời hạn giải quyết: Trong 50 ngày làm việc: - Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn: 15 ngày làm việc; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (Phòng Tài Nguyên và Môi Trường: 35 ngày làm việc.)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận trực tiếp vào đơn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: a. Cá nhân, tổ chức:
+ Tự lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để được cung cấp hồ sơ, tư vấn hướng dẫn lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ, các yêu cầu, điều kiện ( nếu có yêu cầu).
+ Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn .
+ Nhận kết quả.
Bước 2: b. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:
+ Cung cấp hồ sơ, tư vấn, hướng dẫn cá nhân lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện.
+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ do bộ phận “một cửa”của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chuyển đến.
+ Trả kết quả.
- Đơn xin giao đất nông nghiệp.
- Bản sao công chứng chứng minh thư.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin giao đất nông nghiệp (Mẫu số 01a ĐĐ Thông tư số 09/2006/TT- BTNMT ngày 25/6/2006 của bộ Tài nguyên và Môi trường)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận đơn xin giao đất nông nghiệp - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-103646-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
26