Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-103685-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc (trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn được kéo dài không quá 3 ngày)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh đăng ký lại
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân tự lập hồ sơ hoặc đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để được hướng dẫn làm hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Bước 3: Bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:
+ Hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ
+ Cung cấp mẫu tờ khai theo quy định và hướng dẫn người dân khai
+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Sau đó viết phiếu hẹn trả kết quả
Bước 4: Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo thời gian quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đăng ký lại việc sinh được thực hiện trong trường hợp việc khai sinh đã được đăng ký trước đây nhưng sổ hộ tịch và bản chính giấy khai sinh bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Tờ khai theo mẫu quy định
Bản sao Giấy đăng ký khai sinh đã cấp trước đây (nếu có). Trong trường hợp không có bản sao Giấy đăng ký khai sinh thì đương sự phải tự cam đoan về việc đã đăng ký, nhưng sổ hộ tịch không con lưu được và chịu trách nhiệm về nội dung cam đoan
Xuất trình Sổ Hộ khẩu (hoặc sổ đăng ký tạm trú); Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) của người đi đăng ký lại việc sinh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký lại việc sinh
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký lại việc sinh - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-103685-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
22