Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-103747-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài Nguyên & Môi Trường, Chi Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước huyện, thị xã, thành phố
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Thời hạn giải quyết: 01 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tổ chức, cá nhân: - Tự lập hoàn thiện hồ sơ hoặc đến bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để được cung cấp hồ sơ hướng dẫn lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện;
- Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;
- Nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả;
- Nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn: - Cung cấp hồ sơ, tư vấn hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện (Nếu có).
- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.
- Lập tiếp nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả.
- Trả kết quả.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đất chuyển quyền phải không có tranh chấp, ranh giới rõ ràng, có chữ ký xác nhận giáp danh của các hộ liền kề và xác nhận không có tranh chấp của trưởng thôn (khu) nơi có đất
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản chính và 03 bản sao có chứng thực.
- Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất : 03 hợp đồng. (đã được chứng thực hoặc công chứng).
- Tờ khai thuế chuyển quyền (thuế thu nhập cá nhân).
- Tờ khai lệ phí trước bạ.
- Tờ khai thuế nhà, đất
- Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp (nếu có).
- Giấy khai sinh (Đối với trường hợp được miễn nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ theo quy định của pháp Luật).
- Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu gia đình của bên nhận chuyển quyền.
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai lệ phí trước bạ (Mẫu số:01/LPTB)
Tờ khai thuế nhà đất (Mẫu số : 02/NĐAT)
Tờ khai thuế sử dụng đất Nông nghiệp (Mẫu số: 02/SDNN) - Nếu có
Tờ khai thuế TNCN(Mẫu số 11/KK-TNCN)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng thực hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-103747-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
23