Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-103762-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao giấy Khai sinh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: + Người dân có thể đến trực tiếp bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để được tư vấn hướng dẫn hoặc ủy quyền cho người khác; hoặc có thể gửi đề nghị qua đường Bưu điện đề nghị Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi lưu trữ sổ gốc hộ tịch để cấp bản sao giấy Khai sinh.
+ Nộp lệ phí theo quy định tại bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
+ Người dân nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc thông qua đường Bưu điện (nếu có yêu cầu).
Bước 2: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:
+ Tiếp nhận đề nghị của người dân; sau đó căn cứ vào sổ gốc lưu trữ tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và cấp bản sao giấy Khai sinh cho người dân theo quy định ( số lượng theo đề nghị của người dân ).
+ Trả kết quả trực tiếp cho người dân tại bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn “ hoặc gửi theo đường Bưu điện ” (nếu có yêu cầu).
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
2000đ/bản

0
22