Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-103770-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” của UBND xã, phường, thị trấn
Thời hạn giải quyết: Trong 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trong trường hợp cần xác minh thêm thì thời hạn không quá 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận kết hôn (cấp cho mỗi bên vợ, chồng 01 bản chính)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân tự chuẩn bị các giấy tờ trong thành phần hồ sơ hoặc đến UBND xã, phường, thị trấn để được hướng dẫn theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” UBND xã, phường, thị trấn
Bước 3: Bộ phận “một cửa” UBND xã, phường, thị trấn:
+ Hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ
+ Cung cấp mẫu tờ khai theo quy định và hướng dẫn người dân khai
+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Sau đó viết phiếu hẹn trả kết quả
Bước 4: Trả kết quả cho cá nhân theo thời gian quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ phải có mặt
Tờ khai theo mẫu quy định, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền như sau:
+ Trong trường hợp một người cư trú tại xã, phường, thị trấn này, nhưng đăng ký kết hôn tại xã, phường, thị trấn khác, thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú về tình trạng hôn nhân của người đó
+ Đối với người đang trong thời hạn công tác, học tập, lao động ở nước ngoài về nước đăng ký kết hôn, thì phải có xác nhận của Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam tại nước sở tại về tình trạng hôn nhân của người đó
+ Đối với cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang, thì thủ trưởng đơn vị của người đó xác nhận tình trạng hôn nhân
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Bản cam đoan về tình trạng hôn nhân đối với những người đã qua nhiều nơi cư trú khác nhau trước khi về cư trú tại địa phương (kể cả thời gian cư trú ở nước ngoài), mà Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi xác nhận tình trạng hôn nhân không rõ về tình trạng hôn nhân của họ ở những nơi đó và chịu trách nhiệm về việc cam đoan
Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu), Sổ hộ khẩu (hoặc sổ đăng ký tạm trú) của người đi đăng ký
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu Tờ khai đăng ký kết hôn
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng Ký kết hôn - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-103770-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30