Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-103776-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện, thị xã, thành phố
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Thời hạn giải quyết: 01 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: a. Tổ chức, cá nhân
- Tự lập hoàn thiện hồ sơ hoặc đến bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để được cung cấp hồ sơ hướng dẫn lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện (Nếu có);
- Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;
- Nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả;
- Nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
Bước 2: b. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:
- Cung cấp hồ sơ, tư vấn hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện (Nếu có).
- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.
- Lập tiếp nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả.
- Trả kết quả.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản chính và 03 bản sao có chứng thực.
- Đơn xin tách hoặc hợp thửa đất.
- Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu gia đình.
- Giấy uỷ quyền nếu người yêu cầu tách hoặc hợp vắng mặt.
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin tách một thửa đất thành nhiều thửa đất, hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất cấp đổi. (Mẫu 17/ĐK)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhân đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-103776-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
25