Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-103780-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng lao động thương binh và xã hội
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Cá nhân (người dân): + Tự chuẩn bị hồ sơ, đến bộ phận chính sách xã hội Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để được tư vấn, nhận tờ khai, hướng dẫn lập và hoàn thiện hồ sơ theo thành phần hồ sơ yêu cầu
+ Nộp hồ sơ đầy đủ hợp lệ tại bộ phận chính sách xã hội Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
+ Nhận kết quả tại nơi cư trú
Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn: + Cung cấp tờ khai, tư vấn, hướng dẫn người dân hoàn thiện bản khai báo, bản cam kết và các giấy tờ liên quan đến hồ sơ
+ Kiểm tra, thẩm định và tiếp nhận hồ sơ hợp lệ do người dân nộp
+ Chuyển hồ sơ hợp lệ đến phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện, thị xã, thành phố
+ Trả kết quả cho người dân tại nơi cư trú
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Quân nhân, công an nhân dân, công nhân viên chức trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nư¬ớc ở các chiến trường B, C, K về gia đình từ ngày 31 tháng 12 năm 1976 trở về trước nhưng chưa được hưởng một trong các chế độ phục viên, xuất ngũ
+ Hạ sỹ quan, chiến sỹ quân đội, công an tham gia chiến đấu và hoạt động tại chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ tháng 7/1954 đến 30/4/1975, nhưng không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc
+ Bổ sung đối tượng hưởng chế độ một lần theo hướng dẫn tại điểm 1.1, khoản 1, Mục II, Phần I Thông tư số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC, gồm:
+ Cán bộ xã (phường) hoạt động ở miền Nam, trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong khoảng thời gian từ tháng 7/1954 đến 30/4/1975
+ Bổ sung đối tượng hưởng chế độ một lần theo hướng dẫn tại điểm 1.1, khoản 1, Mục III, Phần I Thông tư số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC, gồm: Du kích thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong khoảng thời gian từ tháng 7/1954 đến 30/4/1975 đã về gia đình, hiện không thuộc diện người đang công tác có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc hưởng chế độ hưu trí, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng
+ Bổ sung thời gian hưởng chế độ theo hướng dẫn tại điểm 2.1, khoản 2, Mục III Thông tư số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC đối với dân quân tập trung trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước thuộc 07 xã giáp ranh bên bờ Bắc sông Bến Hải trên vĩ tuyến 17 (gồm các xã: Vĩnh Giang, Vĩnh Quang, Vĩnh Thành, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Vĩnh Ô, Vĩnh Hà) và 05 xã nằm trong khu phi quân sự (gồm các xã: Vĩnh Tân, Vĩnh Thạch, Vĩnh Hoà, Vĩnh Hiền, Vĩnh Thuỷ) của huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, được tính hưởng chế độ trợ cấp một lần trong khoảng thời gian từ tháng 7/1954 cho đến khi giải thể về gia đình
+ Bản khai cá nhân Mẫu 1A, 2A, 3A (đối với người còn sống)
+ Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ gốc: Lý lịch Đảng viên, Lý lịch cán bộ, bản trích lý lịch số 63, lý lịch quân nhân, hồ sơ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, hồ sơ hưởng chế độ bệnh binh, hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng hoặc các giấy tờ liên quan; hoặc các giấy tờ liên quan như quyết định bổ nhiệm, tuyển dụng, điều động, giao nhiệm vụ, huân huy chương kháng chiến hoặc khen thưởng hình thức khác, hồ sơ người có công, kỷ niệm chương
+ Bản trích sao lý lịch mẫu 2C (có xác nhận của cơ quan quản lý trích sao)
+ Biên bản hội nghị liên tịch của khu phố Mẫu 05
+ Biên bản xét duyệt của Hội cựu chiến binh phường Mẫu 06
+ Công văn của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (Mẫu 7A) và (Mẫu 8A)
+ Danh sách đề nghị của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (Mẫu 9A, 9B, 9C)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai cá nhân Mẫu 1A; Bản khai cá nhân Mẫu 2A; Bản khai cá nhân Mẫu 3A
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-103780-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27