Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-103881-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện, thị xã, thành phố
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Thời hạn giải quyết: 47 làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: Tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn: 37 ngày làm việc (Trong đó niêm yết công khai 30 ngày tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn); Tại Phòng Lao động Thương binh và xã hội: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Cá nhân (người dân, người giám hộ): + Cá nhân (người dân) tự chuẩn bị hồ sơ và các giấy tờ liên quan đến hồ sơ đến bộ phận chính sách của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để được tư vấn hướng dẫn và nhận các mẫu tờ khai, được hướng dẫn tự khai vào bản khai
+ Chuẩn bị toàn bộ giấy tờ liên quan đến hồ sơ hợp lệ
+ Nộp hồ sơ tại bộ phận chính sách Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
+ Nhận phiếu tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
+ Người dân nhận kết quả tại bộ phận chính sách Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn: + Tư vấn hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ
+ Cung cấp đơn và hướng dẫn người dân tự klhai vào đơn
+ Tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ hợp lệ do người dân tự hoàn thiện và nộp
+ Nhận hồ sơ hợp lệ
+ Tiến hành họp hội đồng đồng xét duyệt của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
+ Niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 30 ngày
+ Hoàn thiện hồ sơ chuyển lên Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện, thị xã, thành phố
+ Nhận kết quả từ Phòng Lao động thương binh xã hội huyện, thị xã, thành phố
+ Trả kết quả giải quyết cho người dân tại bộ phận chính sách Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội dùng cho cá nhân và hộ gia đình có xác nhận của Khu phố và chính quyền địa phương nơi cư trú
- Sơ yếu lý lý lịch tự thuật có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú
- Bản sao có công chứng giấy khai sinh của trẻ em
- Ảnh 3x4: 2 chiếc
- Biên bản họp hội đồng xét duyệt của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (Do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn lập)
- Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (Do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ban hành)
- Danh sách trích ngang của đối tượng (Do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn lập)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội Dùng cho cá nhân và hộ gia đình (mẫu 01)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
18