Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-104089-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố;
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động - Thương binh xã hội huyện, thị xã, thành phố
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp taị Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận hồ sơ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân
- Tự lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để được cung cấp hồ sơ, hướng dẫn cách lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ; các yêu cầu, điều kiện. Trình sổ hộ khẩu.
- Hoàn thiện nội dung đơn theo mẫu, chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn. Nộp 02 ảnh chân dung 4x6.
- Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
- Nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
- Nhận kết quả giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước.
Bước 2: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:
- Cung cấp hồ sơ, tư vấn, hướng dẫn tổ chức, cá nhân lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ; các yêu cầu, điều kiện (nếu có).
- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân.
- Lập phiếu tiếp nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
- Niêm yết công khai hồ sơ tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, thông báo trên hệ thống truyền thanh.
- Chuyển hồ sơ của tổ chức, cá nhân lên Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố.
- Trả kết quả giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước cho tổ chức, cá nhân.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối tượng có hộ khẩu tại xã
- Đơn xin hưởng trợ cấp thường xuyên có xác nhận của thôn và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh của đối tượng có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
- Bản sao hợp lệ sổ hộ nghèo.
- Giấy chứng tử hợp lệ của vợ hoặc chồng.
- Giấy khai sinh bản sao của trẻ em.
- Biên bản xét duyệt của Hội đồng xét duyệt xã, phường, thị trấn.
- Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
- Danh sách đối tượng đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội. (Mẫu số 1); Biên bản họp hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội (Mẫu số 2)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục xác nhận hồ sơ người đơn thân nuôi con dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo hưởng trợ cấp thường xuyên - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-104089-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23