Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-104093-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài Nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi Cục thuế, Kho Bạc Nhà
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ
Bước 2: Nhận giấy giao nhận hồ sơ
Bước 3: Nộp lệ phí thẩm định hồ sơ
Bước 4: Nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng
Văn bản công nhận kết quả trúng đấu giá, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất (bản gốc)
Trích lục bản đồ điạ chính hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính (bản gốc)
Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin giao đất
Tờ khai tiền sử dụng đất
Tờ khai trước bạ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí địa chính Đối với đất ở tại đô thị : là 10.000đồng/01 giấy chứng nhận
Phí thẩm định cấp Quyền sử dụng đất - Đối với đất ở tại nông thôn: 30.000 đồng/01 giấy chứng nhận - Đối với đất ở tại đô thị: 60.000 đồng/01 giấy chứng nhận
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
26