Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-104151-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng thực bản sao tư bản chính các giấy tờ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Cá nhân (người dân): + Tự chuẩn bị các giấy tờ thành phần hồ sơ, đến bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để được tư vấn hướng dẫn.
+ Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
+ Nộp lệ phí theo quy định tại bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
+ Người dân nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn: + Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra.
+ Sau khi tiếp nhận và kiểm tra tính xác thực của giấy tờ, người thực hiện chứng thực, chứng thực theo quy định.
+ Trả kết quả trực tiếp cho người dân tại bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
Bản chính các giấy tờ cần chứng thực
Bản sao cần chứng thực (Số lượng theo yêu cầu của khách hàng)
Số bộ hồ sơ: 02 bộ, 01 lưu tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (bản sao), một bộ trả khách hàng
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực Không quá 2000 đồng/trang; Từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu không quá 1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 100.000 đồng/bản
TTHC liên quan nội dung