Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-104159-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Cư trú
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: a. Tổ chức, cá nhân:
- Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và mẫu đơn phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.
- Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
- Nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
- Nộp lệ phí.
Bước 2: b. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:
- Cung cấp hồ sơ.
- Tư vấn, hướng dẫn tổ chức, cá nhân lập các giấy tờ có liên quan trong hồ sơ.
- Kiểm tra tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.
- Trả kết quả.
- Thu lệ phí.
- Giấy tạm vắng của công an nơi thường trú
- Chứng minh nhân dân
- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu có xác nhận của công an
- Bản khai nhân khẩu, hộ khẩu xác nhận của công an
- Giấy tờ về nhà ở, thuê, mượn hoặc ở nhờ được sự đồng ý của chủ nhà
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký tạm trú tạm vắng - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-104159-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Cư trú
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

1
16