Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-104205-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân (người dân):
+ Người dân đến bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để được tư vấn hướng dẫn.
+ Nhận tờ khai do Cán bộ Tư pháp cung cấp, hoàn thiện tờ khai.
+ Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
+ Người dân nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
Bước 2: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:
+ Tư vấn và hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ.
+ Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, thẩm định hồ sơ.
- Trong thời hạn 05 ngày, kể tư ngày nhận đủ giấy tờ hồ sơ hợp lệ. Cán bộ Tư pháp ghi vào sổ Đăng ký khai sinh việc thay đổi họ tên, chữ đệm; và quyết định cho phép thay đổi họ tên, chữ đệm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ký và cấp cho đương sự 01 bản chính cho phép thay đổi họ tên, chữ đệm và ghi vào mặt sau của Bản chính giấy khai sinh.
+ Trả kết quả trực tiếp cho người dân tại bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
+ Tờ khai đăng ký thay đổi họ tên, chữ đệm.
+ Bản chính giấy khai sinh.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký việc thay đổi họ tên, chữ đệm (Mẫu STP/HT-2006-TĐCC.1)
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục đăng ký thay đổi họ tên, chữ đệm - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-104205-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
13