Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-104293-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy tiếp nhận Hồ sơ Quảng cáo
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Yêu cầu chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế Quảng Ninh
Bước 3: Bộ phận Nghiệp vụ kiểm tra hồ sơ (nếu hợp lệ) viết phiếu tiếp nhận hồ sơ; nếu không có văn bản yêu cầu sửa đổi bổ sung thì đơn vị cá nhân đăng ký quảng cáo được quyền quảng cáo theo đúng nội dung đã đăng ký
Giấy đăng ký Quảng cáo (Loại hình khám chữa bệnh – theo mẫu)
Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề khám chữa bệnh do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp
Giấy ủy quyền của tổ chức, cá nhân sở hữu (đối với tổ chức, cá nhân được ủy quyền thực hiện quảng cáo)
Nội dung quảng cáo ghi trong băng hình, đĩa hình; Băng âm thanh, đĩa âm thanh; Đĩa mềm hoặc các vật liệu khác; Makét quảng cáo
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đăng ký hồ sơ Quảng cáo
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy tiếp nhận đăng ký quảng cáo trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trụ sở trên địa bàn (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Cục quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế) - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-104293-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Khám chữa bệnh
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
23