Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-104531-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Đối với cá nhân: Trong ngày làm việc đối với hợp đồng đơn giản, 03 làm việc đối với hợp đồng phức tạp kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Đối với tổ chức: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng thực hợp đồng cho tặng nhà
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân, tổ chức: + Tự lập hồ sơ hoặc đến phòng Tư pháp được để được cung cấp hồ sơ, tư vấn, hướng dẫn lập giấy tờ có trong thành phần hồ sơ và các yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có yêu cầu).
+ Nộp hồ sơ, nộp lệ phí chứng thực.
+ Nhận phiếu hẹn và trả kết quả.
+ Nhận kết quả giải quyết tại Phòng Tư pháp.
Đối với Phòng Tư pháp cấp huyện: + Cung cấp hồ sơ, tư vấn, hướng dẫn tổ chức, cá nhân lập hồ sơ để thực hiện thủ tục hành chính.(nếu có yêu cầu).
+ Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của các tổ chức, cá nhân nộp, xuất trình.
+ Thu lệ phí, lập phiếu hẹn trả kết quả.
+ Trả kết quả.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Xuất trình bản chính các giấy tờ tuỳ thân của những người yêu cầu chứng thực để đối chiếu.
+ Các bên ký hợp đồng trực tiếp trước mặt người ký chứng thực.
+ Bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của Luật đất đai; Bản chính giấy chứng nhận sở hữu nhà và quyền sư dụng đất ở được cấp theo quy định của Nghị định số 60/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ; Bản chính giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo quy định của pháp luật về nhà ở để đối chiếu.
+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng theo mẫu quy định.
+ Hợp đồng tặng cho nhà.
+ Bản sao các giấy tờ tuỳ thân của những người yêu cầu chứng thực.
+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của Luật đất đai; Bản sao giấy chứng nhận sở hữu nhà và quyền sư dụng đất ở được cấp theo quy định của Nghị định số 60/CP ngày 05/7/1994 củ Chính phủ; Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo quy định của pháp luật về nhà ở.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu chứng thực: Mẫu số 01/PYC
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực hợp đồng cho tặng nhà 50.000đồng/trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng thực Hợp đồng tặng cho nhà - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-104531-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23