Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-105021-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Bước 2: Nộp hồ sơ tại “ Một cửa” - Sở Y tế Quảng Ninh
Bước 3: Bộ phận Một cửa kiểm tra hồ sơ( nếu hợp lệ )viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và ngày hẹn trả kết quả
Bước 4: Lấy kết quả tại Một cửa theo thời gian ghi trên giấy hẹn
Đơn đề nghị làm việc tại cơ sở Y tư nhân hợp pháp
Bản sao hợp pháp bằng cấp chuyên môn do nước sở tại cấp
Giấy khám sức khoẻ theo qui định
Bản sao công chứng giấy phép lao động do cơ quan quản lý nhà nước về lao động của Việt Nam cấp
Sơ yếu lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại xác nhận mà không thuộc đối tượng qui định tại điều 6 của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân
Người nước ngoài trực tiếp khám chữa bệnh cho người bệnh phải biết tiếng Việt Nam thành thạo hoặc có người phiên dịch. Việc kê đơn thuốc bắt buộc phải ghi bằng tiếng Việt Nam
02 ảnh chân dung; 4 x 6
Pho to Hộ chiếu có công chứng
Hợp đồng lao động với chủ cơ sở
Các bằng cấp chuyên môn và các giấy tờ có liên quan đều phải hợp pháp hoá lãnh sự và dịch ra tiếng Việt Nam, bản dịch phải được công chứng theo qui định của pháp luật Việt Nam. Việc hợp pháp hoá lãnh sự phải được thực hiện theo qui định tại Thông tư số 01/1999/TT – NG ngày 03/6/1999 của Bộ Ngoại giao qui định
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp và gia hạn giấy phép cho người nước ngoài làm công việc chuyên môn tại cơ sở y tư nhân Việt Nam - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-105021-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Y tế
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
37