Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-105082-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sinh viên có thành tích trong học tập (đạt loại giỏi hoặc xuất sắc) viết giấy đề nghị khen thưởng gửi về bộ phận một cửa của Sở Nội vụ
Bước 2: Cá nhân trực tiếp cầm hồ sơ đến nộp tại bộp phận một cửa của Sở Nội vụ
Bước 3: Bộ phận một cửa viết phiếu hẹn ngày trả theo quy định
Đơn xin hưởng chế độ khuyến khích cho sinh viên đạt loại giỏi hoặc xuất sắc trong năm học có xác nhận hộ khẩu thường trú tại địa bàn do Ủy ban nhân dân cấp xã sở tại xác nhận
Bảng điểm của năm học có xếp loại kết quả học tập và xác nhận của trường Đại học
Giấy khen của trường Đại học
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Khen thưởng sinh viên giỏi - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-105082-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Thi đua, khen thưởng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21