Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-106175-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng người có công Sở Lao động- Thương binh xã hội. và Phòng lao động- Thương binh và Xã hội cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Đối tượng đến trực tiếp trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ do Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện chuyển đến
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: + Đối tượng đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú để được hướng dẫn và nhận mẫu bản khai theo quy định; sau khi hoàn thành mẫu bản khai thì nộp mẫu bản khai kèm theo các giấy tờ gốc ; giấy tờ có liên quan cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú để tiến hành xét duyệt và niêm yết danh sách trong 15 ngày.
+ Sau 15 ngày nếu không có khiếu kiện thì Ủy ban nhân dân xã lập thủ tục gửi Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội cấp huyện kiểm tra, xác minh , lập thủ tục kèm hồ sơ báo cáo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ; sau khi thẩm định nếu hồ sơ đủ điều kiện thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.
+ Đối tượng nhận chế độ tại Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi cư trú.
+ Bản khai cá nhân.
+ Bản sao một trong các giấy tờ gốc hoặc giấy tờ có liên quan: Lý lịch Đảng viên, lý lịch cán bộ, lý lịch quân nhân.
+ Biên bản họp và xác nhận của hội nghị liên tịch thôn, khu phố.
+ Biên bản xét và xác nhận của hội nghị ban chấp hành hội Cựu chiến binh xã.
+ Công văn đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã.
+ Công văn đề nghị kèm danh sách đối tượng hưởng chế độ một lần của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai cá nhân (Mẫu 1A)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
21