Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-106201-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dâncấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện, Phòng Người có công Sở Lao động Thương binh xã hội
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thân nhân của người có công đến trực tiếp trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ do Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện chuyển đến
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: + Thân nhân của người có công đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú để được hướng dẫn làm hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai.
+ Thân nhân của người có công sau khi hoàn thiện hồ sơ thì nộp tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.
+ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục chuyển lên Phòng Lao động - Thương binh xã hội huyện.
+ Phòng Lao động - Thương binh xã hội huyện kiểm tra hồ sơ, lập danh sách chuyển lên Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh.
+ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh xem xét hồ sơ (nếu đủ điều kiện) thì ra quyết định.
+ Thân nhân của người có công đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú để nhận kết quả.
*Ghi chú :Thủ tục này thực hiện đối với thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng gồm : Thân nhân liệt sỹ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến, thương binh ( kể cả thương binh loại B) ,bệnh binh suy giảm khả năng lao động dưới 61%; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và con đẻ của họ đang hưởng trợ cấp; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Bằng có công với nước, Huân chương kháng chiến.
+ Bản Khai cá nhân (mẫu số 12 TT1).
+ Giấy khai tử do Ủy ban nhân dân xã cấp.
+ Danh sách văn bản đề nghị của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trấn ( Mẫu số 12 - TT1)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Giải quyết hưởng Mai táng phí và trợ cấp một lần - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-106201-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20