Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-106272-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Đối tượng trực tiếp đến trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ do Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện chuyển đến nếu dưới 100 hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: + Đối tượng đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú để được hướng dẫn làm hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai.
+ Đối tượng sau khi hoàn thiện hồ sơ thì nộp tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.
+ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục chuyển lên Phòng Lao động - Thương binh xã hội huyện.
+ Phòng Lao động - Thương binh xã hội huyện kiểm tra hồ sơ, lập danh sách báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học chuyển lên Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh.
+ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh xem xét hồ sơ (nếu đủ điều kiện) thì ra quyết định đối với trường hợp đang hưởng chế độ thương binh, bệnh binh, mất sức lao động. Các trường khác còn lại thì lập thủ tục giới thiệu đến Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh để giám định tỷ lệ mất sức lao động. Căn cứ kết quả giám định của Hội đồng giám định Y khoa cấp tỉnh, ra quyết định hưởng chế độ cho đối tượng.
+ Đối tượng đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú để nhận kết quả.
+ Bản khai cá nhân ( mẫu số 7-HH2 ) , kèm theo một trong các giấy tờ : Lý lịch; quyết định phục viên,xuất ngũ, giấy XYZ xác nhận hoạt động ở chiến trường; giấy chuyển thương, chuyển viện; giấy điều trị; Huân chương, Huy chương chiến sỹ giải phóng hoặc các giấy tờ chứng nhận khác.
+ Giấy xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học ( mẫu số 7-HH1 ) do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp.
+ Giấy chứng nhận tình trạng vô sinh của Bệnh viện cấp tỉnh trở lên hoặc giấy xác nhận có con dị dạng,dị tật của Ủy ban nhân dân cấp xã trên cơ sở ý kiến của trạm Y tế cấp xã.
+ Biên bản họp và đề nghị của Hội đồng xác nhận người có công cấp xã ( mẫu số 7-HH3).
+ Biên bản của Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh xác định suy giảm khả năng lao động ( mẫu số 7- HH6 ). Đối với thương binh, bệnh binh, người hưởng MSLĐ kèm theo bản sao có công chứng giấy chứng nhận đang hưởng chế độ thương binh, bệnh binh , mất sức lao động.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu số 7-HH2 Bản khai cá nhân
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Giải quyết trợ cấp đối với Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-106272-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24